X

 
 

SEKOLAH AGAMA RAKYAT ABIM (1 jun 2011 - 31 0gos 2011)

Job title: guru sementara

Description

ABIM-Angkatan Belia Islam Malaysia

pernah mengajar pelajar sek rek ren tahun 1-3

subjek yang diajar- b.arab, tauhid, hadith, akhlak, tafsir

mudah sesuai dgn kanak-kanak